Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
Remont Katolickiego Przedszkola w Cieszynie przy ulicy Pokoju 5.

Życzymy z całego serca: zadziwienia się wielkością Bożej, wzglę­dem nas, miłości.