Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
Budowa Sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Czechowicach-Dziedzicach.

Po wielu staraniach i negocjacjach z czechowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w 2019 roku, udało się w końcu podpisać umowę przedwstępną na zakup działki graniczącej z budynkiem szkoły. Zarząd podjął także uchwałę umożliwiającą kontynuowanie dalszych działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji budowy sali gimnastycznej. Ostatecznie w 2020 roku zakupiono działkę i rozpoczęto prace projektowe budowy nowej Sali gimnastycznej.
Prace budowlane rozpoczęto 2 lipca 2020 r. Wykonawcą wyłonionym na drodze konkursu ofert, było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Henryk Jurczak z Porąbki. Koszt inwestycji – to 2 830 000,00 zł.

Na inwestycję pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 969 800,00 zł.
1 września 2021 uczniowie mogli korzystać w nowej Sali.