Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
"Pokaż mi mistrza, a powiem Ci kim jesteś" – to mądre stwierdzenie św.

Tomasza z Akwinu pokazuje, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach nauczyciela – tego który kształci, formuje, rozwija, ale także i tego, który ma pomóc młodemu człowiekowi dążyć do pełni człowieczeństwa.
Świat nieustannie się zmienia i wszyscy potrzebujemy dobrych nauczycieli,którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale formują młodego człowieka i jego sumienie.
Drodzy Pracownicy Naszych Szkół i Przedszkoli, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i satysfakcji a wysiłek włożony w kształcenie młodego pokolenia niech owocuje zmianami postaw uczniów, rozwojowi ich ambicji, aspiracji życiowych i edukacyjnych.
Życzymy również, by Państwa codziennej pracy towarzyszyło: spełnienie zawodowe, zaufanie i szacunek.

Zarząd Stowarzyszenia "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" w Cieszynie