Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
Reformy w edukacji nieustannie stawiają przed Stowarzyszeniem nowe wyzwania.
Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”, jako organ prowadzący Zespół Katolickich Placówek Oświatowych w Cieszynie i Czechowicach-Dziedzicach, stara się sprostać wszystkim zadaniom, jakie niosą zmiany w systemie oświaty. W ubiegłym roku zetknęliśmy się z problemem braku sali przedszkolnej. Dzieci 6-letnie nie poszły do szkół i nadal kontynuowały edukację w przedszkolu. To spowodowało, że Katolickie Przedszkole w Czechowicach nie mogło przeprowadzić naboru na nowy rok szkolny do grupy najmłodszej, ponieważ nie dysponowało wolną salą. Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie zareagował. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac remontowych i adaptacji małej sali gimnastycznej na nowoczesną salę przedszkolną. Dzięki tej inwestycji, można było przeprowadzić nabór i wraz z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 edukację w naszym przedszkolu rozpoczęło 25 dzieci 3-letnich.
Kolejnym wyzwaniem, z którym przyszło się Stowarzyszeniu zmierzyć, była rozbudowa budynku Katolickiego Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach. Po przekształceniu gimnazjum w Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Brata Alberta, koniecznym stało się powiększenie szkoły. Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o rozbudowie szkoły i sprawnie ją zrealizował. W kilka miesięcy powstało nowe skrzydło budynku, w którym od września uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z czterech nowoczesnych sal lekcyjnych i obszernej szatni. Na inauguracji roku szkolnego 2018/2019 Prezes Stowarzyszenia ks. biskup Roman Pindel poświęcił nową część budynku szkolnego. Jesteśmy niezwykle dumni z tej inwestycji, obecnie w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta kształci się 190 uczniów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nowopowstałe klasopracownie.
Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” ma również w planach kolejne projekty i ważne inwestycje. Czeka nas remont elewacji budynku Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie, który to został wpisany do Rejestru Zabytków. Szkoły nadal borykają się z brakiem własnej sali gimnastycznej... zatem stoi przed nami jeszcze wiele wyzwań, którym będziemy starali się sprostać.