Słowo na dzisiaj
dziedzictwo.org.pl
Wtorek, 17 września 2019 roku

Pierwsze czytanie
Oto słowo Boże.

Ewangelia
Oto słowo Pańskie.