Stowarzyszenie
"Dziedzictwo św. Jana Sarkandra"
w Cieszynie

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiary, oświaty, kultury na gruncie katolickim.

Więcej
Piątek, 10 kwietnia 2020 roku | Wielki Piątek Męki Pańskiej
Nasze szkoły:

Słowo na dzisiaj

J 18, 1 – 19, 42 | + – słowa Chrystusa E. – słowa Ewangelisty I. – słowa innych osób pojedynczych T. – słowa kilku osób lub tłumu Pojmanie Jezusa E. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On...
Stowarzyszenie kieruje się konstytucyjnymi zasadami wolności sumienia i wyznania, w szczególności nie uzależnia swej działalności edukacyjnej, udzielania pomocy bądź świadczeń edukacyjnych od deklaracji wyznaniowej osób, które chcą z nich korzystać, bądź których dzieci będą uczęszczać do placówek oświatowo-wychowawczych.